Kasárna

Kasárna

Kasárna jsou důležitou stavbou ve vašem městě. Rekrutují se zde totiž vaše jednotky, které máte vynalezené. Maximální množství Kasáren jsou 3 a dají se stavět pouze na velkých polích, těch je jen 13. V budoucnu se tak budete muset rozhodnout jestli chcete 3 kasárny anebo dáte přednost více Dílnám na pasti anebo Nemocnicím.

Úroveň Kasáren ovlivňuje délku fronty, neboli počet jednotek, které můžete maximálně rekrutovat, a rychlost verbování jednotek.

  • Bonus za rekrut v Kasárnách (úroveň, moduly) se sčítá. Tedy 3 plně vystavěné kasárny výrazně ovlivňují rychlost s jakou jste schopni rekrutovat armádu.
  • Pokud máte více Kasáren, tak se ve všech rekrutují jednotky stejně rychle. Je tedy jedno, kde je rekrutujete.
  • Rekrutovat můžete pouze jednotky boha, kterého máte vyvolaného anebo vyvoláváte.
  • Jednotky které můžete rekrutovat ale nemáte je, jsou v seznamu umístěny pod jednotkami, které rekrutovat můžete. Jsou také zašedlé.
  • Jednotky můžete propustit kliknutím na červené kolečko s křížkem.

Kasárny potřebujete pro další úroveň Hradeb.

Náklady na výstavbu kasáren

Uvedený čas je bez jakýchkoliv bonusů.

Úroveň Dřeva Zlata Kamení Čas* Síla
1 25 15 25 1m 30s 10
2 50 30 50 2m 30s 20
3 125 75 125 5m 30
4 250 150 250 10m 60
5 500 300 500 14m 120
6 1 000 600 1 000 29m 230
7 2 500 1 200 2 500 59m 470
8 5 000 3 000 5 000 1h 59m 950
9 7 500 4 500 7 500 3h 59m 1 910
10 12 500 7 500 12 500 7h 59m 3 830
11 17 500 10 500 17 500 11h 59m 5 750
12 25 000 15 000 25 000 17h 59m 8 630
13 50 000 30 000 50 000 1d 5h 59m 14 390
14 125 000 75 000 125 000 1d 23h 59m 23 030
15 175 000 105 000 175 000 2d 23h 59m 34 550
16 250 000 150 000 250 000 4d 11h 59m 51 830
17 375 000 225 000 375 000 6d 23h 59m 80 630
18 625 000 375 000 625 000 10d 11h 59m 120 950
19 1M 600 000 1M 14d 23h 59m 172 790
20 1,5M 900 000 1,5M 22d 11h 59m 259 190
21 3M 1,8M 3M 29d 23h 59m 345 590
22 6M 3,6M 6M 37d 11h 59m 431 990
23 12,5M 7,5M 12,5M 44d 23h 59m 518 390
24 25M 15M 25M 59d 23h 59m 691 190
25 50M 30M 50M 79d 23h 59m 921 590

Moduly

Každá Kasárna má celkem 3 moduly, které můžete stavět a vylepšovat od úrovně Kasárny 16(?).

  • Střelnice – Zkracuje dobu výcviku a cenu střeleckých jednotek o 1 % za každou úroveň modulu.
  • Magická střelnice – Zkracuje dobu výcviku a cenu mágů a čarodějů o 1 % za každou úroveň modulu.
  • Cvičiště – Zkracuje dobu výcviku a cenu vojáků a tanků o 1 % za každou úroveň modulu.

Náklady na výstavbu Střelnice

Úroveň Dřeva Zlata Kamení Čas* Síla
1 8 000 9 000 10 000 4h 2400
2 12 000 13 500 15 000 8h 4800
3 16 000 18 000 20 000 16h 9600
4 32 000 36 000 40 000 1d 14400
5 64 000 72 000 80 000 1d 12h 21600
6 96 000 108 000 120 000 2d 28800
7 240 000 270 000 300 000 3d 43200
8 600 000 675 000 750 000 5d 72000
9 1,6M 1,8M 2M 7d 100800
10 4M 4,5M 5M 10d 144000
11 8M 9M 10M 14d 201600

Náklady na výstavbu Magická střelnice

Úroveň Dřeva Zlata Kamení Čas* Síla
1 10 000 8 000 9 000 4h 2400
2 15 000 12 000 13 500 8h 4800
3 20 000 16 000 18 000 16h 9600
4 40 000 32 000 36 000 1d 14400
5 80 000 64 000 72 000 1d 12h 21600
6 120 000 96 000 108 000 2d 28800
7 300 000 240 000 270 000 3d 43200
8 750 000 600 000 675 000 5d 72000
9 2M 1,6M 1,8M 7d 100800
10 5M 4M 4,5M 10d 144000
11 10M 8M 9M 14d 201600

Náklady na výstavbu Cvičiště

Úroveň Dřeva Zlata Kamení Čas* Síla
1 9 000 10 000 8 000 4h 2400
2 13 500 15 000 12 000 8h 4800
3 18 000 20 000 16 000 16h 9600
4 36 000 40 000 32 000 1d 14400
5 72 000 80 000 64 000 1d 12h 21600
6 108 000 120 000 96 000 2d 28800
7 270 000 300 000 240 000 3d 43200
8 675 000 750 000 600 000 5d 72000
9 1,8M 2M 1,6M 7d 100800
10 4,5M 5M 4M 10d 144000
11 9M 10M 8M 14d 201600