Kritický zásah

Kritický zásah (v anglické verzi Critical Hit) je atribut hrdiny a generálů, který se používá v boji. Určuje jakou má jednotka šanci použít kritický zásah. Pokud se kritický zásah podaří tak poškození je 170 % (1,7 násobek).

Kritický zásah se počítá pro celou armádu.

V boji to je reprezentováno zvětšeným bílým fontem s červeným pozadím.

Váš Kritický zásah snižuje Štěstí protivníka. Takže očarováním své výbavy jednak zvyšujete šanci na svůj kritický zásah a zároveň snižujete šanci na ten protivníkův.

Následující očarované věci ovlivňují Kritický zásah:

  • zbraň
  • helma
  • boty

Výpočet šance na Kritický zásah (KZ):

Šance = 1 - 1 / (1 + 0.178 * KZ / Štěstí protivníka)

Hrdinové a generálové mají už v základu nějaký kritický zásah. S rostoucí úrovní se jim zvyšuje a to až do 54 úrovně. Pak už více neroste a zůstane na 324.

Na následujícím grafu je vidět jakou šanci na kritický zásah máte proti soupeři, který nemá žádné očarování a jeho generál/hrdina už dosáhl úrovně 54.

Maximální šance na kritický zásah je v tomto případě 37,95 %, což odpovídá všem bonusům, které jdou získat z očarování věcí úrovně 21. Pokud jste se tedy divili, proč tak krásně kosíte generály soupeře s vašim hrdinou, tak proto, že nemají žádné očarované věci.

A tady máme graf, kdy obránce má všechno očarované, tedy celkem má Štěstí 1323.

Pokud nemáte očarování, ale váš generál/hrdina je alespoň na úrovni 54, tak máte šanci na kritický zásah 4,18 %.

To dále roste s tím jak máte očarované věci až do maximima 1780. Takže pokud máte oba všechno očarované na maximám a používáte 2h zbraň je šance na kritický zásah 19,32 %.

V případě že obránce použije Lektvar štěstí +30% na dobu 1h, bude mít celkem štěstí 1719,9, což sníží vaší šanci na kritický zásah na 15,59 %.