Morálka

Morálka je hodnota, která ovlivňuje způsobené poškození armády v Gods and Glory. Může mít kladnou anebo zápornou hodnotu. Hodnota nesmí být menší než -500 a vyšší než +500. Má velký vliv na výsledek boje, proto byste jí rozhodně neměli podceňovat.

Kladná morálka

Pokud je morálka větší než 0 tak se vypočítává následujícím vzorcem:

% bonus = (100 * Morálka / 500)

Tedy za každý bod morálky získáte 0,2 % bonusu do útoku. Maximální je 100 %. Jedná se tedy o lineární růst. Stačí vám tedy 50 morálky, abyste dosáhli stejného efektu jako Lektvar útoku +10%, 150 jako Lektvar útoku +30% a 400 morálky jako u Silný útoční lektvar +80%.

Příklady

Bonus Morálky % bonus
Schopnost hrdiny Bez šance na ústup za 120 bodů. (Pouze při obraně města) 100 +20
Past Prapory 0 10 +2
Past Prapory 5 20 +4
Dílna 11 6x Prapory 5 120 +24
Dílna 16 8x Prapory 5 160 +32
Dílna 20 10x Prapory 5 200 +40
2x Dílna 20 10x Prapory 5 400 +80

Záporná morálka

Pokud je morálka menší než 0 tak se vypočítává následujícím vzorcem:

% postih = 50000 / (500 – Morálka) – 100

Klesání morálky není lineární (viz. graf). Rozmezí je od -0,2 % do -50 %. Maximálně tedy můžete snížit nepříteli útok na polovinu.

Příklady

Postih Morálka % postih
Hlavy na kůlech 0 -10 1,96
Hlavy na kůlech 5 -20 3,85
Dílna 11 6x Hlavy na kůlech 5 -120 19,35
Dílna 16 8x Hlavy na kůlech 5 -160 24,24
Dílna 20 10x Hlavy na kůlech 5 -200 28,57
2x Dílna 20 10x Hlavy na kůlech 5 -400 44,44
1 Nymfa na 100 hmotnosti armády -108 17,76
1 Obr na 100 hmotnosti armády -128 20,38

Co ovlivňuje morálku

V Gods and Glory je několik pastí, schopností a předmětů, které ovlivňují morálku.

Pasti

  • Prapory – každé Prapory přidávají od 10 do 20 morálky bránící se armádě.
  • Hlavy na kůlech – každé Hlavy na kůlech ubírají útočící armádě od 10 do 20 morálky.

Schopnosti hrdiny

  • Bez šance na ústup – Za 120 bodů může získat hrdina +100 morálky při obraně města.

Předměty

Ve hře jsou předměty, které dávají bonus do morálky. Jedná se o limitovanou edici ze sezónních eventů (Den svatého Patrika).

  • Hůl chytače hadů – +12 do morálky (+2,4%)

Další zajímavosti

  • Satyři (jednotky boha Daonis – hodování) jsou imunní na negativní morálku s výjimkou mixování jednotek.
  • Morálka ovlivňuje speciální vlastnosti jednotek – například výbuch u Efreetů